Notícies

FINS AL 31 DE MARÇ POT MODIFICAR LA BASE DE COTITZACIÓ COM A AUTÒNOM

Si com a autònom pensa canviar la seva cotització té fins al pròxim 31 de març de 2018 inclòs (amb efectes a 1 d'abril) per fer-ho. Recordi que des de l’01-01-2018, els treballadors autònoms podran canviar fins a 4 vegades l'any, la base per la qual estiguessin obligats a cotitzar, triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

+

S'estableix que els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades l'any (el primer dia d'abril, de juliol, d’octubre i de gener). Fins llavors, només es permeten 2 canvis a l'any (abans de l'1 de maig, amb efectes des del primer de juliol següent; i abans del primer de novembre, amb efecte des del primer de gener de l'exercici següent).

Doncs bé, li recordem que fins al 31 de març de 2018 inclòs, i amb efectes per l'1 d'abril, tenen l'oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, tot això haurà de ser comunicat abans de l'1 d'abril.

Per exemple, si vostè és autònom “societari” (cotitza en el RETA perquè té el control de la seva societat i hi treballa), la seva base mínima de cotització el 2018 serà de 1.199,10 euros mensuals (excepte si s'ha donat d'alta en el RETA recentment, en aquest cas durant els 12 primers mesos d'activitat la seva base mínima serà de 919,80 euros).

Doncs bé, ara pot modificar la seva base durant l'any (per exemple, perquè cotitza per una base alta i vol reduir costos; o al contrari, perquè vol augmentar la base pensant en la jubilació).