Equip

Especialització

La nostra firma compta amb un equip de professionals en diferents disciplines i personal administratiu especialitzat en els àmbits fiscal, laboral, comptable i mercantil.

Formació contínua

Prestem especial atenció a la formació i reciclatge continu dels nostres col·laboradors, amb la finalitat de garantir la qualitat dels nostres serveis.

Treball en equip

La col·laboració interna en els nostres departaments, ens permet abordar de forma global les qüestions que ens plantegen els clients, tenint en compte les particularitats que afecten les diferents àrees.

 

A continuació els detallem la informació dels nostres col·laboradors, a qui es poden dirigir per a qualsevol dubte o consulta.

Direcció

Àrea Fiscal / Comptable

Àrea Mercantil

Àrea Laboral

Àrea d’Administració